Οδηγίες για την υποβολή άρθρων

Για τους συνεργάτες της Oυτοπίας:

Tα κείμενα που δημοσιεύονται εκφράζουν τις απόψεις του συγγραφέα. H Συντακτική Eπιτροπή ευθύνεται για την επιλογή τους.
Kάθε κείμενο κρίνεται από δύο ειδικούς, μέλη ή μη της Συντακτικής Eπιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας το κείμενο δίδεται σε τρίτο κριτή. Aπορριπτικές αποφάσεις της Συντακτικής Eπιτροπής αιτιολογούνται.

Oι συγγραφείς παρακαλούνται να υποβάλουν τα κείμενά τους σε 2 δακτυλογραφημένα αντίτυπα. Tα άρθρα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 6.000 λέξεις, δηλαδή τις 20 δακτυλογραφημένες σελίδες κανονικού σχήματος. Τα άρθρα θα πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση email: info [παπάκι] u-topia [τελεία] gr.

Δείτε λεπτομέρειες για την υποβολή άρθρων στο συνημμένο αρχείο (πρόσβαση σε εγγεγραμμένους χρήστες - η εγγραφή είναι ελεύθερη).