Αρθρο

Καλλιτεχνική δημιουργία και επιστημονική δημιουργία: αναπαράσταση και κατανόηση

Στοιχεία άρθρου

Τεύχος: 

Σελίδα: 

143

Διάθεση κειμένου: 

Μόνο στην έντυπη έκδοση

Αφιερώματα: 

Αφιερώματα: