Αρθρο

Ο Μαρξ για τη δημοκρατία, το αστικό κράτος και την πολιτική

Στοιχεία άρθρου

Συγγραφέας: 

Τεύχος: 

Σελίδα: 

99

Διάθεση κειμένου: 

Μόνο στην έντυπη έκδοση

Αφιερώματα: 

Αφιερώματα: