Αρθρο

Ο Αύγουστός Μπαγιόνας ως ερμηνευτής της αριστοτελικής πολιτικής φιλοσοφίας

Στοιχεία άρθρου

Τεύχος: 

Σελίδα: 

57

Διάθεση κειμένου: 

Μόνο στην έντυπη έκδοση

Αφιερώματα: 

Αφιερώματα: