Αρθρο

Όνειρα σε διάταξη μάχης και όνειρα σε μαρασμό: Alain Bihr, "Du grand soir a l'alternative: le mouvement ouvrier europeen en crise", Les Editions Ouvrieres, Paris, 1991

Στοιχεία άρθρου

Τεύχος: 

Σελίδα: 

133

Διάθεση κειμένου: 

Πλήρες κείμενο (στο συνημμένο αρχείο pdf)

Αφιερώματα: