Αρθρο

Εικόνες του παρελθόντος. (Θεωρίες των Μπενγιαμίν και Μπάρτ περί φωτογραφίας και ιστορίας)

Στοιχεία άρθρου

Τεύχος: 

Σελίδα: 

41

Διάθεση κειμένου: 

Μόνο στην έντυπη έκδοση

Αφιερώματα: