Αρθρο

L. Althusser, E. Balibar, R. Establet, P. Macherey, J. Ranciere, "Να διαβάσουμε το κεφάλαιο", Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2003, σσ. 662

Στοιχεία άρθρου

Τεύχος: 

Σελίδα: 

203

Διάθεση κειμένου: 

Μόνο στην έντυπη έκδοση

Αφιερώματα: