Αρθρο

J. Milios, D. Dimoulis, G. Economakis, "Karl Marx and the Classics: an essay on value, crises and the capitalist mode of production", Ashgate, Aldershot, 2002, p. 226

Στοιχεία άρθρου

Τεύχος: 

Σελίδα: 

177

Διάθεση κειμένου: 

Πλήρες κείμενο (στο συνημμένο αρχείο pdf)

Αφιερώματα: