Αρθρο

Γραμματική Αλατζόγλου-Θεμελη, "Νους εναντίον αισθήσεων: πτυχές της προ-αριστοτελικής γνωσοθεωρίας", Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 2000, σσ. 148

Στοιχεία άρθρου

Συγγραφέας: 

Τεύχος: 

Σελίδα: 

159

Διάθεση κειμένου: 

Πλήρες κείμενο (στο συνημμένο αρχείο pdf)

Αφιερώματα: