Αρθρο

Max Planck, "Νόημα και όρια της θετικής επιστήμης", μτφρ. και επιστ. επιμέλεια Ι. Ν. Μαρκόπουλος, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1998

Στοιχεία άρθρου

Συγγραφέας: 

Τεύχος: 

Σελίδα: 

176

Διάθεση κειμένου: 

Πλήρες κείμενο (στο συνημμένο αρχείο pdf)

Αφιερώματα: