Αρθρο

Ν.Α. Παρασκευόπουλος, "Η καταστολή της διάδοσης των ναρκωτικών στην Ελλάδα", εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 1997, σσ. 211 Κύρια Υπευθυνότητα:

Στοιχεία άρθρου

Συγγραφέας: 

Τεύχος: 

Σελίδα: 

151

Διάθεση κειμένου: 

Πλήρες κείμενο (στο συνημμένο αρχείο pdf)

Αφιερώματα: