Αρθρο

Αύγουστου Μπαγιόνα, «Διαλεκτική και πολιτική στον πρώιμο Μαρξ»

Στοιχεία άρθρου

Συγγραφέας: 

Τεύχος: 

Σελίδα: 

150

Διάθεση κειμένου: 

Μόνο στην έντυπη έκδοση

Κατηγορίες: 

Αφιερώματα: