Αρθρο

0 "περιφερειακός υπερρεαλισμός". Στοιχεία για μια συγκριτική θεώρηση της πρόσληψης του υπερρεαλισμού ως κινήματος της ιστορικής πρωτοπορίας στην Ελλάδα και την Ισπανία

Στοιχεία άρθρου

Συγγραφέας: 

Τεύχος: 

Σελίδα: 

151

Διάθεση κειμένου: 

Πλήρες κείμενο (στο συνημμένο αρχείο pdf)

Κατηγορίες: 

Αφιερώματα: 

Σημείωση που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 28:
Στο άρθρο του Βασίλη Αλεξίου (σσ. 151-165) δόθηκε λανθασμένα ο τίτλος «Η νέα κυρίαρχη πολιτιστική τάξη...». 0 πραγματικός τίτλος του κειμένου είναι αυτός που φέρεται ως υπότιτλος: «0 "περιφερειακός υπερρεαλισμός". Στοιχεία για μια συγκριτική θεώρηση της πρόσληψης του υπερρεαλισμού ως κινήματος της ιστορικής πρωτοπορίας στην Ελλάδα και την Ισπανία».