Αρθρο

Κράτος και κατανομή των μέσων κατανάλωσης στις σοσιαλιστικές κοινωνίες

Στοιχεία άρθρου

Τεύχος: 

Σελίδα: 

153

Διάθεση κειμένου: 

Μόνο στην έντυπη έκδοση

Αφιερώματα: