Αρθρο

Γιώργου Γραμματικάκη, "Η κόμη της Βερενίκης", Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Δεύτερη έκδοση 1991, σ. 144

Στοιχεία άρθρου

Συγγραφέας: 

Τεύχος: 

Σελίδα: 

171

Διάθεση κειμένου: 

Πλήρες κείμενο (στο συνημμένο αρχείο pdf)

Κατηγορίες: 

Αφιερώματα: