Συγγραφέας

Γιάννης Ράμμος

Ο Γιάννης Ράμμος είναι φοιτητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):