Συγγραφέας

Βασίλης Φούσκας

Ο Βασίλης Φούσκας είναι κοινωνιολόγος, διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου. Με υποτροφία του ΙΚΥ πραγματοποιεί έρευνα στο Queen Mary and Westfield College για την κρίση του ιταλικού πολιτικού συστήματος και το ρόλο της Αριστεράς.

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):