Συγγραφέας

Βασίλης Αλεξίου

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα): 

Τεύχος 90 Σημείωμα της Σύνταξης
Τεύχος 89 Ωδή ημιτελής και άτεχνη για τον Γιώργο Παπαϊωάννου
Τεύχος 88 Αργά, πολύ αργά ήρθα στον Ρίτσο
Τεύχος 81 Ευαγγελή Αρ. Ντάτση: "Τα ισνάφια μας τα βασιλεμένα, τα Γιάννινα των μαστόρων και των καλφάδων"
Τεύχος 68 Εντερολογία και "συμμόρφωση" στη δημιουργική δεκαετία του Κώστα Βάρναλη (ατελείς στοχασμοί σε μια ημιτελή ποιητική)
Τεύχος 63 Νίκος Κουνενής, Ζωντανή σύνδεση, διηγήματα
Τεύχος 62 Luis Cernuda: Εννιά ποιήματα
Τεύχος 50 Κάθε χρόνο, μήνα μάη, όταν κλείνουν τα σχολεία
Τεύχος 48 Γόνιμη "αναμόχλευση" οικείων παθών (για το βιβλίο του Νίκου Κουλούρη, "Ελληνική βιβλιογραφία του εμφυλίου πολέμου 1945-1959: αυτοτελή δημοσιεύματα 1945-1949", Φιλίστωρ, Αθήνα, 2000)
Τεύχος 43 Ξαναδιαβάζοντας την μπαχτινική ανάγνωση του Ραμπελαί
Τεύχος 37 Τάξις και ασφάλεια βασιλεύει πάνω από τις σχολικές τάξεις
Τεύχος 35 Η γλώσσα του "άλλου" και το "άλλο" της γλώσσας: ένας "διάλογος" για το εθνικό και το αλλότριο βασισμένος στην έννοια της "διαλογικότητας" της Σχολής του Μπαχτίν
Τεύχος 27 0 "περιφερειακός υπερρεαλισμός". Στοιχεία για μια συγκριτική θεώρηση της πρόσληψης του υπερρεαλισμού ως κινήματος της ιστορικής πρωτοπορίας στην Ελλάδα και την Ισπανία