Συγγραφέας

Τάσος Μπούντης

O Τάσος Μπούντης είναι καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):