Συγγραφέας

Σπύρος Ευαγγέλου

Ο Σπύρος Ευαγγέλου είναι καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):