Συγγραφέας

Δημήτρης Ρόκος

Ο Δημήτρης Ρόκος είναι καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):