Συγγραφέας

Πιερ Σαμουέλ (Pierre Samuel)

Ο Πιερ Σαμουέλ (Pierre Samuel) είναι μαθηματικός και από τους πρωτοπόρους της οικολογικής σκέψης

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):