Συγγραφέας

Πέγκυ Καρπούζου

Η Πέγκυ Καρπούζου είναι λέκτορας θεωρίας της λογοτεχνίας στο τμήμα θεατρικών σπουδών του πανεπιστημίου Πατρών.

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):