Συγγραφέας

Παυσανίας Καραθανάσης

Ο Παυσανίας Καραθανάσης είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο τμήμα κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας του πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):