Συγγραφέας

Δημήτρης Πατέλης

Σελίδα χρήστη: 

Ο Δημήτρης Πατέλης είναι επίκουρος καθηγητής στον τομέα κοινωνικών επιστημών του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα): 

Τεύχος 101 Σοβιετική ψυχολογία και λογική της ιστορίας. Μαρξισμός και ψυχολογία.
Τεύχος 86 Οι περιπέτειες της αντιδιαλεκτικής μεθοδολογίας, κριτικές επισημάνσεις
Τεύχος 83 Τι σημαίνει τελικά "Ανοικτό Πανεπιστήμιο"; "Ανοίξαμε και σας περιμένουμε";
Τεύχος 81 Η Υπερκαυκασία και ο εν εξελίξει παγκόσμιος ιμπεριαλιστικός πόλεμος
Τεύχος 64 Στοχασμοί για της προοπτικές της αριστεράς
Τεύχος 61 Όψεις της «υπόστασης» ως λογικής και μεθοδολογικής κατηγορίας, από τον Σπινόζα στον Χέγκελ
Τεύχος 45 Ανω-κατωποίηση της παδείας και αναβάπτιση της υποβάθμισης
Τεύχος 36 Για την κρίση στο πολυτεχνείο Κρήτης: μια αναμέτρηση με πολλές προεκτάσεις
Τεύχος 34 Η θρησκεία ως μορφή κοινωνικής συνείδησης
Τεύχος 32 Μαρξισμός και «εθνική ιδέα»
Τεύχος 31 ΠΣΕ-εύδη και αλήθειες περί παιδείας και ΑΕΙ
Τεύχος 13 Ποια κληρονομιά απαρνούμαστε
Τεύχος 7 Μια επανεξέταση του οικονομικού ρομαντισμού