Συγγραφέας

Κατερίνα Μάτσα

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα): 

Τεύχος 108 Επιπτώσεις της κρίσης στην ψυχική υγεία. Αύξηση των αυτοκτονιών
Τεύχος 107 ΣΕ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Τεύχος 99 ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Τεύχος 99 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
Τεύχος 92 Η θρησκεία ως "κοινωνικό σύμπτωμα"
Τεύχος 55 Ο άνθρωπος ως ψυχοσωματική ενότητα: μια μαρξιστική προσέγγιση της σχέσης εγκεφάλου και νου
Τεύχος 55 Μανόλης Δαφέρμος, "Η πολιτισμική-ιστορική θεωρία του Vygotsky: φιλοσοφικές, ψυχολογικές, παιδαγωγικές διαστάσεις", Αθήνα 2003: Ατραπός
Τεύχος 52 Michel Foucault, "Για την υπεράσπιση της κοινωνίας", μτφρ. Τιτίκα Δημητρούλια , εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 2002
Τεύχος 50 Τα "ψυχολογικά εργαλεία" ως διαμεσολαβητής του πολιτισμού στον ανθρώπινο ψυχισμό: προσωπικότητα, ιδιοσυγκρασία, βιογραφία από τη σκοπιά της γενετικής ψυχολογίας