Συγγραφέας

Ιωάννης Περυσινάκης

Ο Ιωάννης Περυσινάκης είναι καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου διδάσκει Αρχαία Ελληνική Φιλολογία.

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):