Συγγραφέας

Ιωάννης Νίκολης

Ο Ιωάννης Νίκολης είναι Θεωρητικός του Χάους, Ομότιμος Καθηγητής Κυβερνητικής και Θεωρίας της Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):