Συγγραφέας

Γιώργος Ηλιόπουλος

Ο Γιώργος Ηλιόπουλος είναι διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου, καθηγητής του Λυκείου της Βαρβακείου Σχολής

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):