Συγγραφέας

Γιώργος Λιοδάκης

Ο Γιώργος Λιοδάκης είναι καθηγητής στον τομέα κοινωνικών επιστημών του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα): 

Τεύχος 106 ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ) ΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Τεύχος 96 Οι προοπτικές της ευρωπαϊκής ενοποίησης και η αναζήτηση μιας εναλλακτικής εργατικής στρατηγικής
Τεύχος 93 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Τεύχος 88 Αγροτικά μπλόκα στην πολιτική του κεφαλαίου
Τεύχος 83 Ο δημόσιος χαρακτήρας των πανεπιστημίων και οι μεταρρυθμίσεις
Τεύχος 73 Το νέο στάδιο καπιταλιστικής ανάπτυξης και οι προοπτικές παγκοσμιοποίησης
Τεύχος 61 Επίμαχα ζητήματα παιδείας και έρευνας, και οι προσανατολισμοί των νέων κοινωνικών αγώνων
Τεύχος 51 Το σύγχρονο αγρο-διατροφικό σύστημα και ο ρόλος της βιοτεχνολογίας
Τεύχος 47 Αξιολόγηση ή εκδημοκρατισμός των πανεπιστημίων;
Τεύχος 46 Η συζήτηση περί "παγκοσμιοποίησης", η διεθνοποίηση του κεφαλαίου και ο μεταβαλλόμενος ρόλος του κράτους
Τεύχος 44 Αξιολογώντας την αξιολόγηση των πανεπιστημίων
Τεύχος 39 Το νέο στάδιο του ολοκληρωτικού καπιταλισμού και η ευρωπαϊκή οικονομική ενοποίηση
Τεύχος 35 Μετασχηματισμός των παραγωγικών σχέσεων και κολεκτιβοποίηση στην αγροτική οικονομία της σοβιετικής ένωσης
Τεύχος 31 Η σημασία της τεχνολογίας και οι προοπτικές τεχνολογικών αλλαγών στον αγροτο-επισιτιστικό τομέα της χώρας
Τεύχος 26 Σύνδεση των Πανεπιστημίων με την Παραγωγή

Τεύχος 26 Η σχέση ανθρώπου-φύσης και η ιστορική σημασία της εργασιακής θεωρίας της αξίας
Τεύχος 18 Τάσεις καπιταλιστικής ανάπτυξης, αναγκαιότητα και προοπτικές του σοσιαλισμού
Τεύχος 16 Για το συνέδριο της πανελλήνιας ομοσπονδίας συλλόγων διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) των Α.Ε.Ι.
Τεύχος 10 Michael Albert, "Καπιταλισμός εναντίον καπιταλισμού", Εκδ. ΓΑΛΑΙΟΣ, 1993
Τεύχος 7 Μια συνθετική ερμηνεία της συγχρονης κρίσης του καπιταλισμού
Τεύχος 3 Θετικισμός και διαλεκτικός υλισμός στη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών