Συγγραφέας

Γιώργος Κακαρίνος

Ο Γιώργος Κακαρίνος είναι ιατρός και τελοιόφητος του ΠΜΣ "Εγκέφαλος και Νους" του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):