Συγγραφέας

Εύη Σαμπανίκου

Η Εύη Σαμπανίκου είναι μόνιμη επίκουρος καθηγήτρια ιστορίας τέχνης στο τμήμα πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας του πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη).

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):