Συγγραφέας

Χριστίνα Καρακιουλάφη

Η χριστίνα Καρακιουλάφη διδάσκει στο τμήμα Κοινωνιολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):