Συγγραφέας

Αντρέα Κατόνε (Andrea Catone)

Ο Αντρέα Κατόνε (Andrea Catone) είναι ιταλός μαρξιστής στοχαστής και διευθυντής του Κέντρου Μελετών για τα προβλήματα μετάβασης στον σοσιαλισμό.

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):