Συγγραφέας

Αριάδνη Γκάρτζιου-Τάττη

Η Αριάδνη Γκάρτζιου είναι αν. καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου διδάσκει Ελληνική και Λατινική Θρησκεία και Μυθολογία.

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):