Συγγραφέας

Αλέξανδρος Δάγκας

Ο Αλέξανδρος Δάγκας είναι αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας στην Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):