Συγγραφέας

Alberto Toscano

O Alberto Toscano διδάσκει κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Goldsmith του Λονδίνου και είναι γνωστός ως μεταφραστής έργων του Μπαντιού στα Γαλλικά.

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):