Συγγραφέας

Αγγελική Κόντου

Η Αγγελική Κόντου διδασκει κοινωνική και πολιτική θεωρία και φιλοσοφία στο τμήμα πολιτικής επιστήμης του πανεπιστημίου Κρήτης.

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):